แผ่นปิดครอบ (Flashing)

   แผ่นปิดครอบ หรือ แฟลชชิ่ง (Flashing) คือ แผ่นเรียบ ที่นำมาพับขึ้นรูปให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน ใช้ติดตั้งเพื่อปิดครอบรอยต่อของหลังคา และผนัง เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกัน การรั่วซึม รวมทั้งใช้สำหรับตกแต่งโครงสร้างให้สวยงามอีกด้วย

   แผ่นครอบแต่ละชิ้นงาน จะมีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับการพับขึ้นรูป ที่คำนึงถึงการใช้งานที่เหมาะสมเป็นหลัก ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ และแบบโครงสร้างหลังคาเหล็ก ในแต่ล่ะหน่วยงาน 

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 86,089