ลูกหมุนระบายอากาศ

ลูกหมุนทำงานโดยอาศัยแรงลมธรรมชาติ ทำให้เกิดการหมุน ดึงอากาศจากตัวอาคารส่งออกไปข้างนอกตัวอาคาร ผ่านทางใบพัด ทำให้มีอากาศใหม่ไหลเวียนเข้ามาแทนที่ ซึ่งจะช่วย ลดกลิ่นอับ และความชื้นเนื่องจากมีการไหลเวียนของอากาศใหม่ที่บริสุทธิ์ 
การติดลูกหมุน แต่เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่สามารถประโยชน์เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิภาพในการระบายอากาศควรติดตั้ง แผ่นบานเกล็ด
 
ประโยชน์ลูกหมุนระบายอากาศ            
  1. ระบายอากาศ ช่วยในถ่ายเทอากาศ
  2. ระบายความร้อน โดยการดูดความร้อนที่ลอยตัวออก
  3. ประหยัด ไม่ใช้ไฟฟ้า เพราะใช้พลังงานธรรมชาติ(ลูกหมุนระบายอากาศ แบบธรรมชาติ)
  4. น้ำหนักเบา มีทั้งทำจากอลูมิเนียมและ สแตนเลส
  5. ติดตั้งง่าย เพียงครั้งเดียว
  6. ไม่ต้องดูแลรักษา

       

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 84,497