ระบบรอกโซ่

ระบบรอกโซ่ ชนิด มือชักรอก

   ระบบรอกโซ่ ชนิด มือชักรอก เป็นระบบรอกที่ช่วยในการทดน้ำหนักของประตู จึงทำให้ง่ายต่อการเปิดปิดด้วยกำลังคน

   น้ำหนักโดยเฉลี่ยของประตูระบบรอกโซ่ บานหนึ่งไม่ควรมีน่ำหนักเกินกว่า 400 กก. หรือ ความกว้างของประตู ไม่ควรกว้างเกิน 6 ม. หรือ ความสูงของประตูไม่ควรสูงเกิน 5 ม. ถ้ามีน้ำหนัก ระบบรอกโซ่นี้ เปิด-ปิด ได้เพียงจุดเดียว คือภายใน หรือ ภายนอก (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และลักษณะการติดตั้ง) จึงควรมี ประตูอื่นเป็นทางเข้าออกอีกทางหนึ่งเพื่อไว้เป็นทางออกหลักจากปิดประตูเหล็ก ที่อาจจะประกอบอยู่ในประตูม้วนก็ได้

 

Visitors: 67,252