ระบบมอเตอร์ รีโมท

ระบบมอเตอร์ รีโมท คอนโทรล (รอกโซ่ฉุกเฉินในตัว)

 

   ประตูระบบมอเตอร์ รีโมท คอนโทรล มาพร้อมชุดรอกโซ่ฉุกเฉินในตัวที่ควบคุมด้วยมือไว้ใช้เปิดปิดแทนได้ กรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง  สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย ดูแลรัษาง่าย

   น้ำหนักโดยเฉลี่ยของประตูระบบมอเตอร์ รีโมท บานหนึ่งไม่ควรหนักเกินกว่า 2,000 กก. หรือ ความกว้างหรือ ความสูงขของประตูไม่ควรกว้างเกิน 10 ม. หรือความสูงของประประตูไม่ควรสูงเกิน 10 ม. ถ้ามีนำ้หนักหรือขนาดเกินกว่านี้ ควรพิจรณาใช้ เสากลางรางเลื่อนแบ่งประตู (ควรมีทางเข้า-ออกทางอื่น ไว้ในยามฉุกเฉิน)

 

     1   BRACKET                   แผ่นเหล็กรับเพลา
     2   SHUTTER BOX             กล่องเก็บบาน
     3   SFUTTERS                   บานประตู
     4   STEEL FRAME               โครงกล่องเหล็ก
     5   BEARING                   ลูกปืน
     6   SHAFT                       เพลา
     7   SPROCKET CHAIN        โซ่ขับเฟือง
     8   GIUDE RAIL                รางประตู
     9   BOTTOM BAR             ตีนล่างประตู เพลาตัน (ไม่มีกุญแจ)
     10 MOTOR                     มอเตอร์
     11 CHAIN                      โซ่สาวรอก
     12 KEY BOX SWITCH        กล่องสวิทซ์มอเตอร์ 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 85,084