ระบบสปริง

ระบบสปริง หรือ มือดึง

 

น้ำหนักโดยเฉลี่ยของประตูระบบสปริง บานหนึ่งไม่ควรมีน่ำหนักเกินกว่า 120 กก. หรือ ความกว้างของประตู ไม่ควรกว้างเกิน 4 ม. หรือ ความสูงของประตูไม่ควรสูงเกิน 3 มม. ถ้ามีนำ้หนัก หรือ ขนาดเกินกว่านี้ ควรพิจรณาใช้ ระบบอื่น เช่น ระบบรอกโซ่ ระบบมอเตอร์ รีโมท หรือ เสริมเสากลาง แบ่งประตูออกเป็นหลายช่วงตามความเหมาะสม

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 85,083